× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Solanki Uzdrowisko Inowrocław

Oddział II Chorób Układu Ruchu - NZOZ "Solanki" Uzdrowisko Inowrocław

Informacje o komórce

Oddział rehabilitacji narządu ruchu

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Rehabilitacja stacjonarna

Zakres świadczonych usług:

  • Rehabilitacja medyczna


Adres

357-40-91
Solankowa 77
88-100 Inowrocław

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1